Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług – więcej o cookies.
Oferta
Prawo cywilne

Kancelaria Kosman świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, które w różnym zakresie dotyczy każdego z nas, tak w życiu codziennym, jak i przy prowadzeniu działalności gospodarczej.


W szczególności doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego obejmuje:

 • sporządzanie umów, regulaminów (także sprzedaży internetowej), projektów uchwał;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • a także odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za czyny niedozwolone;
 • ochrona własności;
 • ochrona dóbr osobistych, w tym prawo do grobu;
 • prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spis inwentarza, przygotowanie testamentu;
 • zastępstwo procesowe.
Prawo nieruchomości

Kancelaria Kosman prowadzi doradztwo prawne w zakresie prawa nieruchomości, w szczególności poprzez:

 • udzielanie porad związanych z obrotem nieruchomościami, w tym przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, najmu, umów deweloperskich;
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych;
 • obsługę zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • dochodzenie należności czynszowych oraz prowadzenie postępowań eksmisyjnych;
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenie, postępowania rozgraniczeniowe);
 • kompleksowa obsługa związana z zagospodarowaniem przestrzennym gminy, uzyskaniem warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę
Prawo rodzinne

Kancelaria Kosman prowadzi doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W szczególności pomoc prawna obejmuje:

 • kompleksową obsługę w zakresie rozwodów oraz postępowań o separację;
 • doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań w sprawach o alimenty;
 • doradztwo prawne w zakresie spraw związanych z rodzicielstwem, takich jak uznanie i zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa, ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dziećmi itp.;
 • przygotowanie majątkowych umów małżeńskich (intercyza);
 • podziały majątku;
 • zastępstwo procesowe.
Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria Kosman szczególną uwagę poświęca aspektom prawa związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stąd w swojej ofercie posiada szeroką pomoc prawną w tworzeniu, jak i obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

W swojej pracy stosujemy różne formy współpracy, m. in. stałą obsługę przedsiębiorstw, jak i doraźną pomoc związaną z konkretnym zleceniem klienta.

W szczególności Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie:

 • tworzenia, rejestracji, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych;
 • doradztwa prawnego w zakresie zakładania działalności gospodarczych;
 • reprezentacji i pomocy prawnej w toku postępowań likwidacyjnych i upadłościowych;
 • pomocy prawnej w związku ze zmianą danych w rejestrach i ewidencjach.
E-Commerce

Kancelaria Kosman prowadzi doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego rynku e-commerce (handel elektroniczny). Prowadzimy obsługę sklepów internetowych, ze szczególnym naciskiem na relacje przedsiębiorców z konsumentem.

Doradztwo prawne w zakresie e-commerce obejmuje:

 • bieżącą obsługę przedsiębiorcy, z uwzględnieniem działań windykacyjnych;
 • przygotowanie regulaminów sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • aktualizacja regulaminów z uwzględnieniem rejestru klauzul niedozwolonych;
 • doradztwo prawne związane z ochroną danych osobowych;
 • zgłaszanie baz danych do GIODO;
 • przygotowanie polityki bezpieczeństwa oraz polityki prywatności;
 • zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy w relacjach z kontrahentami przy zawieraniu umów za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 • szkolenia dla pracowników z zakresu regulacji obejmujących handel elektroniczny, obowiązków informacyjnych wobec konsumentów, praw konsumentów;

Współpracujemy z firmą IT4Business, która m.in. optymalizuje strony sklepów internetowych pod kątem ochrony danych osobowych.

Windykacja wierzytelności

Kancelaria Kosman specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności na wszystkich trzech etapach windykacji: przedsądowej, sądowej (wraz z postępowaniem zabezpieczającym) oraz egzekucyjnej. Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z organami egzekucyjnymi na terenie woj. małopolskiego.

Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia wierzytelności obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie wezwań do zapłaty;
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem;
 • zabezpieczenie majątku dłużnika;
 • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę oraz postępowań egzekucyjnych.
Prawo pracy

Oferta Kancelarii Kosman obejmuje także pomoc z zakresu prawa pracy, w szczególności:

 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych związanych z zatrudnieniem;
 • kompleksowa obsługa pracowników oraz pracodawców w zakresie stosunku pracy, a także stosunków służbowych;
 • prowadzenie postępowań z zakresu tzw. zwolnień grupowych;
 • pomoc prawna dla nauczycieli (Karta Nauczyciela);
 • zastępstwo procesowe.
Prawo administracyjne

Kancelaria Kosman świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego.

 

Doradztwo prawne obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, w tym uzyskanie warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Prawo turystyczne

Kancelaria Kosman zajmuje się obsługą i doradztwem w zakresie usług turystycznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy tak przedsiębiorców będących organizatorami turystyki, czy też pośrednikami turystycznymi, jak i przedsiębiorców prowadzących ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, hotele. Zajmujemy się również doradztwem prawnym dla osób korzystających z usług turystycznych, w tym dochodzeniem odszkodowań za nienależyte wykonanie zamówionej usługi turystycznej.

W ramach obsługi proponujemy:

 • bieżące udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii,
 • redagowanie, sporządzanie i opiniowanie regulaminów oraz umów,
 • przygotowywanie reklamacji turystycznych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi,
 • dochodzenie należności na etapie przedsądowym (windykacja),
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Prawo transportowe

Kancelaria Kosman prowadzi doradztwo prawne dla firm przewozowych i spedycyjnych zajmujących się transportem tak na rynku krajowym, jak i międzynarodowym (Konwencja CMR). Zakres usług dobierany jest szczegółowo pod potrzeby Klienta, m. in. w zakresie:

 • czasu pracy kierowców,
 • przewozu towarów,
 • przewozu osób,
 • listów przewozowych,
 • zasad odpowiedzialności w przewozie,
 • umów transportowych,
 • zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracyjnymi.

Created by IT4Business